યુટયુબે તેના બ્લોગ પર પોસ્ટ મુકનારા માટે વધુ કમાણી કરવા માટે નવા ફિચર્સ ની માહિતી આપી છે. યુટ્યુબે નવી પેડ મેમ્બરશિપ નવ સુવિધા રજૂ કરી…

ફોર્બ્સના જણાવ્યા મુજબ ૬ વર્ષનો રેયાન યુ ટ્યુબ પર ટોયઝ રીવ્યુ કરવા માટે ચેનલ ચલાવે છે. તે ટોયઝ રીવ્યુ આપીને વર્ષે ૧૧ મિલિયનની કમાણી કરે…