રાજસ્થાન કોટામાં વિશ્વ યોગ દિવસના પ્રસંગે બહુ મોટુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ યોગ સત્રમાં બાબા રામદેવ, મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજે, આચાર્ય બાલક્રુષ્ણ પણ યોગ કરવા…