શુક્રવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના વિશ્વ મોબિલીટી શિખર સંમેલન (મૂવ) નું દિલ્લીના વિજ્ઞાન ભવનમાં ઉદ્ઘાટન કર્યુઁ. 7 અને 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ થનારા આ સંમેલનનું આયોજન…