મિત્રો, નિયા શર્માએ એક નવી વૈભવી વોલ્વો કાર ખરીદી છે અને આ ચમકતી કાર સાથે તેની ખુશીની ઝલક પણ બતાવી છે. તેણીએ શોરૂમમાંથી કાર સાથે…