દિલ્હી, પંજાબથી હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તર રાજસ્થાનમાં આજકાલ ભારે ઠંડી પડી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં લોકો આ ભયંકર શિયાળાથી બચવા માટે વિવિધ પ્રકારના જુગડનો…