ઓબેસિટી એટલે કે મેદસ્વીતા એ આજના જમાનાની વ્યાપક તકલીફ છે, માત્ર આપણા દેશમાંજ નહીં પણ અમેરિકા અને બ્રિટન જેવા વિકસીત દેશોમાં પણ. મેદસ્વીતા એ પોતે…