મિત્રો, તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી વેબ સિરીઝ ‘તાંડવ’ વિવાદોમાં આવી છે અને બધા આ શ્રેણી પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગણી કરી રહ્યા છે. ઘણા લોકોએ “તાંડવ” શ્રેણીમાં…