ડિજિટલ પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ Paytm એપ પરથી Visa ક્રેડિટ કાર્ડના યુઝર્સ યુ.પી.આઇ., નેટ બેન્કિંગ અને ડેબિટ કાર્ડ સહિત તેમની પ્રિફર્ડ ચુકવણી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ સમયે,…