નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલે ( NCLT) વિડીયોકોન ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ વિરુદ્ધ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાની નાદારીની અરજી સ્વીકારી છે. વિડીયોકોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના કોર્પોરેટ ડિફોલ્ટર્સની…