સર્વોચ્ચ અદાલતના આદેશને પગલે 1 સપ્ટેમ્બરથી નવી કાર અને ટુ-વ્હીલર્સ વાહનો ખરીદનારાઓને માટે ઓછામાં ઓછા ત્રણ અને પાંચ વર્ષ સુધી એડવાન્સ વીમા કવર લેવુ પડશે.…