રાજસ્થાન સરકારે વધતા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર રાહત આપવાનો મોટો નિર્ણય લીધો છે. રાજસ્થાનની વસુંધરા સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરના વેટને ચાર ટકા ઘટાડવાની…