મિત્રો, વસંતપંચમીનો તહેવાર દર વર્ષે શુક્લ પક્ષની પંચમી તિથિએ ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવાર દરમિયાન સરસ્વતી માતાની પૂજા કરવામા આવે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર સરસ્વતી માતાનો…