આપણા બોલીવુડ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં આ દિવસોમાં લગ્નની મોસમ ચાલી રહી છે અને છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં ઘણા સ્ટાર્સે લગ્ન કરી લીધાં છે અને હવે ખૂબ જ જાણીતા…