મિત્રો, નતાશા દલાલ સાથે વરુણ ધવનના લગ્નને લઈને મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે, બંને આ મહિનાના અંત સુધીમાં લગ્ન બંધનમાં…