ડીજીટલ ઇન્ડીયાના ભાગ રુપે ભારતીય રેલ્વે આધુનિક બની રહી છે અને યાત્રીઓ માટે નવી ટેકનીક, મોબાઇલ એપ લાવી છે. કેશલેસ ટીકીટ બુક કરવા રેલ્વેએ નવી…