ઉર્વશી રૌતેલા તેના ફોટા અને વીડિયોને લઈને સોશ્યલ મીડિયા પર હેડલાઇન્સમાં રહે છે. ઉપરાંત, તેના પ્રશંસકો સાથે જોડાયેલા રહેવા માટે, ઉર્વશી રૌતેલા અવારનવાર તેના ફોટા…