ડિજીટલ ઇન્ડીયાના અભિયાન હેઠળ કરવામાં આવેલ પ્રચાર અને પ્રસારના કારણે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેકશનમાં ધીમે ધીમે વધારો થઇ રહ્યો છે. તેના પરિણામ સ્વરુપે જુન મહિનામાં વધારો થયો…