ફેસબુકની જેમ ટ્વિટર પર પણ સ્ટેટસ ઇન્ડિકેટર આવી રહ્યું છે, તેનાથી તમારો કયો ફોલોઅર ઑનલાઇન છે તે જાણી શકાશે. ટવીટર માઇક્રોબ્લિંગ પ્લેટફોર્મને રોચક બનાવવા નવા…

વોશિંગ્ટન પોસ્ટના એક રિપોર્ટ અનુસાર માઇક્રો બ્લોગિંગ સાઇટ ટ્વિટરે સખત કદમ ઉઠાવતાં ફેક એકાઉન્ટ બંધ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. ફેક એકાઉન્ટને કારણે સ્પામ અને ટ્રોલિંગની…

સ્ટેટ બૅન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (એસબીઆઇ) દ્વારા ગ્રાહકો માટે નવી સુવિધા રજૂ કરવામાં આવી છે. આ સુવિધા હેઠળ તમે તમારા પૈસા ફેસબુક અને ટ્વિટર દ્વારા પણ…