ભારતીય રેલવે મુસાફરોની તમામ ફરિયાદોના ઝડપી નિવારણ માટે રાજધાની, શતાબ્દી, દુરંતો જેવી સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ અને પ્રીમિયમ ટ્રેનો માટે ટ્રેન કેપ્ટન મુકશે. શરુઆતમાં પ્રીમીયમ ટ્રેનમાં ટ્રેન…

રેલ્વે વિભાગ ટ્રેનોના મુસાફરોને વધુ સારી સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે બાહ્ય અને આંતરિક સુધારવા માટે કામ કરી રહ્યુ છે. પહેલાના રેડ બ્રિકસ કલરના કોચને…