ભારતીય રેલવે મુસાફરોની તમામ ફરિયાદોના ઝડપી નિવારણ માટે રાજધાની, શતાબ્દી, દુરંતો જેવી સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ અને પ્રીમિયમ ટ્રેનો માટે ટ્રેન કેપ્ટન મુકશે. શરુઆતમાં પ્રીમીયમ ટ્રેનમાં ટ્રેન…