ફોર્બ્સના જણાવ્યા મુજબ ૬ વર્ષનો રેયાન યુ ટ્યુબ પર ટોયઝ રીવ્યુ કરવા માટે ચેનલ ચલાવે છે. તે ટોયઝ રીવ્યુ આપીને વર્ષે ૧૧ મિલિયનની કમાણી કરે…