રાજકોટનાં કાલાવડ રોડ પર આવેલી મેટોડા GIDC માંથી ટાઈમ બોમ્બ મળી આવ્યો હતો. રાજકોટમાં જીવતો ટાઇમ બોમ્બ મળી આવતા તંત્ર એલર્ટ થઇ ગયું હતું. ઘટનાની જાણ…