થાઇલેન્ડના ચિઆંગ રાય પ્રાંતમાં થોડા દિવસ પહેલાં ગુમ થયેલા 12 જુનિયર ફૂટબોલ ખેલાડીઓ અને તેમના કોચને બ્રીટીશ ડાઇવર્સે ગુફાની અંદર જીવતા શોધી લીધા હતાં. મ્યાનમાર…