અભિનેત્રી તાપ્સી પન્નુ હાલમાં કચ્છની રણમાં ફિલ્મ ‘રશ્મિ રોકેટ’નું શૂટિંગ કરી રહી છે. આ ફિલ્મના શૂટિંગનો આ ભાગ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો છે અને તાપેસીએ તેના…