મુખ્યમંત્રી પલાનીસ્વામીની અધ્યક્ષતામાં ચેન્નાઇ થયેલી કેબિનેટ બેઠક બાદ તમિલનાડુ કેબિનેટ મં.ત્રી ડી જયકુમારે જણાવ્યું હતું કે તમિલનાડુના કેબિનેટ રાજીવ ગાંધીની હત્યાના સાત આરોપીઓને છોડી દેવા…