આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડકપ 2019 પૂરો થયો હવે બધા ક્રિકેટ પ્રેમીયોને આવતા વર્ષે એટલેકે વર્ષ 2020 માં ઓસ્ટ્રેલિયામાં થનાર ટી-20 વર્લ્ડકપની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ટી-20…