સિમ્ફની લિમીટેડ કંપની ભારતની અને વિશ્વની મોટી એરકુલર બનાવતી કંપની છે. અમદાવાદમાં આવેલ સિમ્ફની લિમિટેડ 1988 માં સ્થાપવામાં આવી હતી.તે ઘરેલુ એર કુલર્સ , ઔદ્યોગિક…