ચંબલના ડાકુઓ પર બનેલી મુવી ‘સોનચિડીયા’ નું ફસ્ટ પોસ્ટર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. સોનચિડીયા મુવીમાં સુશાંત સિંહ રાજપૂત, ભૂમિ પેડેકર, મનોજ બાજપયી, રણવીર શોરી અને…