સોનાલી બેન્દ્રે હાલમાં ન્યૂ યોર્કમાં કેન્સરની સારવાર લઈ રહી છે. સોનાલી બેન્દ્રે એ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટમાં તેના કેન્સર અંગેની માહિતી આપી છે. તેણે તેની પોસ્ટમાં…