પાકિસ્તાન ના રક્ષા દિવસ નિમિત્તે મેદનીને સંબોધતાં પાકિસ્તાન ના આર્મી ચીફ કમર જાવેદ બાજવાએ ભારતને ધમકી આપી હતી કે સરહદ પર વહેલાં લોહીનાં એક એક…