ઉત્તર પ્રદેશના ભદોહી જીલ્લાના ગોપીગંજ ક્ષેત્રના તિલંગા સ્થિત તિલેશ્વરનાથ મંદિરના શિવલિંગનો વર્ષમાં ત્રણ વખત રંગ બદલાઈ છે. ગંગા કિનારે આવેલું મંદિરનું આ શિવલિંગ તેના રહસ્યમય…