સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડેન્ની એન્ટોની રોલેન સાત દિવસ સુધી ભારત પ્રવાસ કરવાના છે ત્યારે તેઓ શુક્રવારે સાંજે અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા હતાં. શનિવારે તેઓએ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ…