ઇન્ડોનેશિયા રાજધાની જકાર્તા અને પાલેમબાંગ રમાઇ રહેલા એશિયન ગેમ્સ 2018માં ભારત ત્રણ ગોલ્ડ , ત્રણ સિલ્વર અને ચાર બ્રોન્ઝ સાથે 10 પદક મેળવી સાતમા સ્થાને…