સાઉદી અરેબિયાએ તેના કાયદામાં ઐતિહાસિક સુધારો કર્યો છે અને સ્ત્રીઓને ડ્રાઇવિંગ પર પ્રતિબંધના કાયદાનો અંત કર્યો છે. રવિવારથી પ્રતિબંધ હટતા સાઉદી અરેબિયામાં સ્ત્રીઓ પણ કાર…