કિલ્ટ, મંગ ટીકા, મોટી ઇયરિંગ્સ અને ગળામાં સુંદર ગળાનો હાર. આ દિવસોમાં કેટરીના કૈફની સ્ટાઇલ લોકોને ખુશ કરી રહી છે. જેમાં અભિનેત્રી દુલ્હન બની નજરે…