આજે કરીના કપૂર અને સૈફ અલી ખાનના ઘરે પણ હોળીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આજે સૈફ અને કરીનાના બીજા બેબી ની આ પહેલી હોળી હતી.…