બુધવારે ભાજપના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા કનુભાઈ કલસરીયા કોંગ્રેસ સાથે જોડાયા છે. તેઓ ખેડુતોના નેતા છે. તેમણે ખેડુતો માટે ગુજરાત સરકાર સામે…