કંગના રાનાઉત એવી જ એક બોલીવુડ અભિનેત્રી છે જે તેની સુંદરતા અને તેના વિવાદોથી વધુ અનુરૂપ અભિનય માટે જાણીતી છે. કંગનાના વિવાદો પણ બોલિવૂડ સાથે…