હમણાં કાજોલ હોલીવુડ કાર્ટૂન ફિલ્મ ‘ઇન્ક્રેડિબલ્સ 2’ ના પ્રમોશન માટેની એડવર્ટાઇઝ માટે ઘણી ચર્ચામાં છે. હોલીવુડ કાર્ટૂન ફિલ્મ ‘ઇન્ક્રેડિબલ્સ 2 માં કાજોલનો અવાજ પણ સાંભળવામાં…