ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા કેટલાક સ્ટાર્સ તેમની પડદા પર માત્ર અભિનય દ્વારા લાખો દર્શકોને પ્રભાવિત કરે છે, પરંતુ કેટલીક વાર તેઓ વાસ્તવિકતામાં કેટલાક કામ પણ…