વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 27 સપ્ટેમ્બર, 2014ના રોજ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની મહાસભાના 69મા સત્રને સંબોધન કરતી વખતે વિશ્વ સમુદાયને 21 જુને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવાની…