નાના પડદાની પ્રખ્યાત અભિનેત્રી જુહી પરમાર એક સમયે નાના પડદા એટલે કે ટીવી ઉદ્યોગનો પ્રખ્યાત ચહેરો હતો. હકીકતમાં, ટીવી સીરિયલ કુમકુમ ભાગ્યની પ્રખ્યાત અને નામ…