નરેન્દ્ર મોદીજીની સરકારે જોઇન્ટ સેક્રેટરી માટેની ભરતી માટે ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. મોદીજીની સરકારે બ્યૂરોક્રેસીમાં લેટરલ એન્ટ્રી શરૂ કરી છે, જેથી પ્રાઇવેટ કંપનીઓમાં કામ કરતા…