રીલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની 41 મી એજીએમમાં મુકેશ અંબાણીએ આપેલી કેટલીક મહત્વની જાણકારી જાણીએ. દર વર્ષે રીલાયન્સના શેરધારકો અને મીડીયા રીલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની એજીએમ પર નજર બનાવી રાખતા…

રીલાયન્સ જીઓએ મોનસુન સ્કીમ લાવીને કસ્ટમરોને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેની સામે એરટેલે પણ નવી સ્કીમ લાવી છે. હવે જીઓ ફરી ઓફર લાવી એરટેલને ટકકર…