ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણીએ જેટરોના ચેરપર્સન અને સીઇઓ શ્રી હિરોયુકી ઇશીગેની હાજરીમાં અમદાવાદમાં ગુરુવારે જેટરો બિઝનેસ સપોર્ટ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. જાપાનના વડા પ્રધાન શિંઝો…