ગુરુવારે સવારે 5.30 વાગ્યે જેટ એરવેઝની 9 ડબલ્યુ 697 ફ્લાઇટે મુંબઇથી જયપુર જવા ઉડાન ભરી હતી.વિમાનના પાયલોટ અને ક્રૂની એક ભૂલને લીધે 166 મુસાફરોના જીવ…