એમેઝોનના સ્થાપક અને સીઇઓ જેફ બેઝોસ માઇક્રોસોફટના બિલ ગેટ્સને પાછળ છોડીને સૌથી વધુ ધનિક બની ગયા છે. એમેઝોનના શેરમાં ગયા 12 મહિનામાં 59 ટકાના દરે…