શનિવારે માનવ વિકાસ પ્રધાન પ્રકાશ જાવડેકરે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને માહિતી આપી હતી. પ્રવેશ પરીક્ષામાં સરકારે કરેલા કેટલાક સુધારાની માહિતી આપી હતી. પ્રકાશ જાવડેકરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં…