કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ-જેડીએસની ગઠબંધન સરકાર બન્યા પછી, બજેટ પ્રસ્તુત કરવા બાબતે વિવાદ શરૂ થઈ ગયા હતા, હવે જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે એ જોતાં વિવાદ વકરી…