ઇન્ડોનેશિયાની રાજધાની જકાર્તા અને પાલેમબાંગ રમાઇ રહેલા એશિયન ગેમ્સ 2018 માં 20 વર્ષના નીરજ ચોપરાએ ભાલા ફેંકમાં 67 વર્ષમાં પહેલીવાર ગોલ્ડ જીતી રેકોર્ડ સર્જયો છે.…